Länkar el

Elsäkerhetsverket

www.elsakerhetsverket.se

 

Här kan ni läsa om elsäkerhetsfrågor.

 

Om vad som gäller elarbeten och varför en elektriker under överinseende av en elinstallatör, skall utföra elinstallationerna.

 

Här finns även att läsa listan på elmateriel, som ej klarat kraven för elsäkerhet och därför dragits tillbaka.

 

 

EIO

 

 

 

Vi har lämnat denna organissation, som dessutom slagits ihop med andra organisationer och därmed tappat fokus för vad som är viktigt , gällande elinstallations verksamhet.

 

 

 

Konsumentverket

www.konsumentverket.se

 

Här finns bra tips och råd och även en länk till Råd & Rön.

 

Just där kan man läsa om tester på hushållsmaskiner b.l.a.

Ansvarig utgivare
Anders Bergqwist